Jdi na obsah Jdi na menu
 


žáby:Žáby (Anura, syn. Salientia) jsou jedním z řádů) bezocasých obojživelníků. Ocas mají pouze pulci, který jim při metamorfóze (vývoji) odpadává. Jako obojživelníci mohou dýchat na vzduchu i ve vodě. Rozmnožují se pohlavně. Z vajíček vzniknou pulci a z nich potom dospělé žáby. Často mají silně vyvinuté zadní končetiny, díky nim výborně skáčou. Živí se nejčastěji hmyzem.Popis [editovat] Potrava Během přijímání potravy žáby mrkají, jelikož dochází během polykání k zatahování očních bulv, což napomáhá posunování potravy do žaludku.[1]. Žáby také nemají žádné zuby na spodní čelisti, a tak přijímají potravu celou. [editovat] Pohyb styl plavání ropuchy obecné Žába se pohybuje po souši pomocí přískoků a skoků, které provádí pomocí silných zadních nohou. Nejdelší zaznamenaný skok žáby na souši byl 5 metrů.[1] Ve vodním prostředí žába využívá plavací techniku zadních končetin, kdy je postupně dává k sobě a odtahuje podobně jako plavci typu prsa. [editovat] Rozšíření Žáby jsou rozšířeny po celém světě vyjma Antarktidy a některých izolovaných ostrovů.[2][3] Dále nežijí v některých příliš suchých či studených oblastech, největší diverzity dosahují v tropech. [editovat] Biotopy Každá žába se v průběhu života vyskytuje na dvou odlišných lokalitách, první je zimoviště a druhé rozmnožovací centrum. Zimoviště je pro každý druh žáby typické. Např. skokan hnědý se vyskytuje v polích, rosnička zelená v lesích. Rozmnožovacím centrem rozumíme tůň nebo podobné vodní stanoviště, která je zaplněná stojatou vodou. Nejčastější způsob dopravy vody do tůně je: srážkami, podzemními vodami, záplavami. Žáby se vyskytují i v jiných vodních centrech (rybníky, jezera, potoky, řeky a říčky, kaluže, atd.) [editovat] Ekologie žab Žáby jsou důležitou složkou ekosystému. Nejen, že likvidují hmyz, ale žáby samotné jsou složkou potravy pro vodní ptactvo, jako je např. čáp bílý (Ciconia ciconia), volavka popelavá (Ardea cinerea) a podobně. Přímá úměra pro vodní ptactvo na rozšíření zastupuje samozřejmě i hnízdní podmínky, ale taky hojnost potravy, a to především žab a ryb. [editovat] Zástupci Známe asi 5 000 druhů,[4] v ČR jich žije 14.[5] Kromě skokana hnědého jsou všechny zákonem chráněny.[5] Všechny chráněné druhy nesmíme jakkoliv omezovat (brát do rukou).[zdroj?] [editovat] Druhy v ČR kuňka žlutobřichá - porovnání velikosti kuňky – jsou většinou šedé a na břichu mají žlutooranžové skvrny. Při ohrožení se otočí na záda, napnou tělo a svými skvrnami odpuzují predátora od ulovení. kuňka obecná kuňka žlutobřichá skokani – jeden z nejrozmanitějších a nejobtížnějších ze všech rodů na určení. Nohy jsou ze všech žab nejlépe přizpůsobeny na skákání. skokan hnědý skokan zelený skokan krátkonohý skokan ostronosý skokan skřehotavý skokan štíhlý ropuchy ropucha obecná ropucha krátonohá ropucha zelená rosnička – má na prstech přísavky rosnička zelená blatnice – oči má oválné ze shora dolů blatnice skvrnitá